Dopisy
Otevřený dopis primátorovi hl.m. Prahy ... , 22.3.2000, E. Brikcius
  Vážený pane primátore,     obracíme se na Vás plni obav o další osud Týnské literární kavárny a knihkupectví, které se nacházejí v prostorách Domu U Zlatého prstenu. Jedná se o místo, kde se již delší dobu setkávají nejrůznější osobnosti pražského kulturního a společenského života, a to hned na několika generačních úrovních. K naprosté spokojenosti hostů ......(plné znění)
Odpověd primátora hl.m. Prahy ... , 20.4.2000, J. Kasl
Vážený pane,
v odpovědi na Váš otevřený dopis s přílohami (podpisové archy) ze dne 22.3.2000, přijatý podatelnou Magistrátu hl.m. Prahy 5.4.2000, dovoluji si Vám sdělit následující.
Požádal jsem ředitele Galerie hlavního města Prahy, pana Jaroslava Fatku o vyjádření k údajům, které ve svém dopise uvádíte. Na základě skutečností vyjádřených v obdrženém stanovisku se přikláním k názoru, že zájem GHMP o změnu provozovatele Týnské literární kavárny je odůvodněný. Dovolte mi několik dalších slov. ...(plné znění)
Odbor kontroly a stížností, 27.4.2000
Na základě Vaší žádosti ze dne 26.4.200 sdělujeme, že v evidenci odboru kontroly a stížností není vedena žádná stížnost na Týnskou literární kavárnu ....(plné znění)
Otevřený dopis primátorovi hl.m. Prahy II ... , 27.4.2000, E. Brikcius
  Vážený pane primátore,
    Potěšil jste mne "přiznáním inkolátu" v Literární kavárně Týnská. Můj vídeňský předchůdce, autor "minutových románů" Pater Altenberg dostával sice poštu do Cafe Central, ale nepamatuji se, že by mu tam napsal starosta. Leč žerty stranou. Vším ostatním jste mě hluboce zarmoutil. Ve svém dopise vůbec nerozptylujete mé odůvodněné obavy. Spíš naopak. Navíc jste staré .....(plné znění)
Stanovisko Galerie hlavního města Prahy k Týnské literární kavárně , datum neuvedeno, Galerie hl.m.Prahy
    Už několik týdnů se v tisku objevují články a v rádiu se diskutuje o "likvidaci" Týnské literární kavárny. Proto Vám sdělujeme stanovisko Galerie hl. m. Prahy, součástí jejíž stálé expozice v domě U Zlatého prstenu tato kavárna je a s níž tvoří nedělitelný funkční celek. .....(plné znění)
Aula - Re: Stanovisko Galerie hlavního města Prahy k Týnské ... , 19.5.200, Bohdan Chlíbec
  Vážená paní magistro,
    děkuji Vám za dopis, v němž popisujete původní ideu Literární kavárny a knihkupectví v Týnské ulici (dále jen TLK). Problém, na který reagovali novináři, a především signatáři "kavárenské petice", tj. spokojení hosté, je však povahy jiné. Původní provozovatel TLK, byl, pokud vím, nakloněn realizovat ono "centrum informující o výtvarném dění v celé ČR", a navíc .....(plné znění)