Otevřený dopis primátorovi hl. m. Prahy Janu Kaslovi

Praha 27.4.2000


Vážený pane primátore,

    Potěšil jste mne "přiznáním inkolátu" v Literární kavárně Týnská. Můj vídeňský předchůdce, autor "minutových románů" Pater Altenberg dostával sice poštu do Cafe Central, ale nepamatuji se, že by mu tam napsal starosta. Leč žerty stranou. Vším ostatním jste mě hluboce zarmoutil. Ve svém dopise vůbec nerozptylujete mé odůvodněné obavy. Spíš naopak. Navíc jste staré, dobré pravidlo "audiatur et altera pars" fakticky opravil na "budiž slyšena jen jedna strana", nboť vycházíte pouze z vyjádření pana ředitele Fatky.
    Pokud jde o údajně nedostačující udržování čistoty v Literární kavárně, musím Vás ujistit. Že všechny prostory podniku čistotou přímou září. Dále není pravdou, že kavárny evropských galerií slouží výhradně zájemcům o vystavená díla. V kavárně Liechtenského paláce jsem si nejednou sedl vedle jednoho ze Segalových sádrových panáků a dal si s ním kafe, aniž bych se vydal do výstavních prostor.
    Na obecní úřad Prahy 1 (odbor kontroly) zatím nepřišla jediná stížnost. Stěžuje si pouze kverulant z protějšího domu. Kterého neberou vážně ani sami nepřátelé kavárny. V budově, kde je literární kavárna situována, ani nemůže být někdo rušen, protože tam nikdo nebydlí.
    Ještě k poslednímu odstavci Vašeho dopisu. Nejde jen o genius loci, nýbrž i o genius hominum, o lidi, kteří vytvářejí duchovní atmosféru. Když se zruší genium hominum - a to se teď stalo - utrpí i genius loci, lokál bude zredukován na pouhou kulisu.
    Vážený pane primátore, mrzí mě, že jste v případě Literární kavárny Týnská nenavázal na své dosavadní slibné kroky. Nad Vaším dopisem si prostě nemohu opravit vcelku trudný dojem z "postmoderní" historie pražského primátorství, která zoufale začíná veřejnou popravou Josefa Pfitznera v r.1945 na Pankráckém náměstía méně drasticky, ale stále neuspokojivě pokračuje "apoštolskými skutky" všelijakých Vacků a Koukalů dodnes. Jednou z mála výjimek v této tristní řadě je básník Jaroslav Kořán. Staňte se jí i Vy. Proto na Vás důrazně apeluji, abyste se přece jen setkal s mladými lidmi, kteří kaárnu dosud úspěšně vedli, a přesvědčil se o jejich entuziasmu a kompetenci.

        S pozdravem  
          Eugen Brikcius
          Literární kavárna Týnská
          Týnská 6 110 00 Praha 1