Otevřený dopis primátorovi hl. m. Prahy
za zachování Týnské literární kavárnyVážený pane primátore,

obracíme se na Vás plni obav o další osud Týnské literární kavárny a knihkupectví, které se nacházejí v prostorách Domu U Zlatého prstenu. Jedná se o místo, kde se již delší dobu setkávají nejrůznější osobnosti pražského kulturního a společenského života, a to hned na několika generačních úrovních. K naprosté spokojenosti hostů zde probíhají pravidelné hudební a literární večery, kterých je v této době jako šafránu.

Skupině mladých lidí, kteří Týnskou literární kavárnu vedou, se podařilo to, co se marně pokoušejí obnovit provozovatelé znovuotevřené kavárny Slavia. Bylo pro nás milým překvapením, že se v Praze dlouho postrádaný fenomén literární kavárny objevil ve spojení právě s Vaší městskou galerií.

V poslední době nás však velmi znepokojují zprávy o chystaném odchodu lidí, kteří tuto kavárnu přivedli k životu. Existuje totiž nebezpečí, že s nimi odejde z domu i genius loci, nemluvě o kulturně vyspělé klientele. Touto ztrátou by nutně utrpěla reputace Vaší městské galerie, a tím i magistrátu, který v očích veřejnosti představujete právě Vy.

Jako občané tohoto města Vás, pane primátore, žádáme, abyste se osobně zasadil o zachování současné podoby literární kavárny a knihkupectví, které si právem získaly naši oblibu a mimořádnou pověst.


Podpis
Eugen Brikcius a hosté Týnské literární kavárny
V Praze dne 22.března 2000