aula


Re: Stanovisko Galerie hl.m.Prahy k Týnské literární kavárně

Praha 19. května 2000

Vážená paní magistro,
    děkuji Vám za dopis, v němž popisujete původní ideu Literární kavárny a knihkupectví v Týnské ulici (dále jen TLK). Problém, na který reagovali novináři, a především signatáři "kavárenské petice", tj. spokojení hosté, je však povahy jiné. Původní provozovatel TLK, byl, pokud vím, nakloněn realizovat ono "centrum informující o výtvarném dění v celé ČR", a navíc založil - obávám se, že neopakovatelně, a to je meritum věci!(viz níže) - tradici kavárny spojenou s knihkupectvím a galerijní činností, o níž se rovněž zmiňujete ve svém listě. Nadto však (krom výstav, liter. večerů a diskusí) pořádal cestopisné přednášky, divadelní představení, koncerty spolupracoval a Amnesty International, se Společností Člověk v tísni a dalšími humanitárními organizacemi. Vznikl tak fenomén souznění etikyy a astetiky, který vyzařoval ryze nesobecká vztah ke světu a k životu (odpusťte poněkud patetický tón). Předat po dvouletém úsilí takto "zúrodněnou půdu" komusi jinému, připomíná nevděčné vyhnání dobrého hospodáře, a z prostředí, kde se v pravém slova smyslu setkávaly generace a myšlenkové proudy k vzájemně inspirujícímu dialogu, udělat pouze (i když ani to není málo) "centrum informující o výtvarném dění v celé ČR" upomíná (odpusťte mi pro tentokrát klišé) na Kocourkov.
    Sociální a kulturní jev pražských kaváren je dobře popsán v literatuře, např. v pamětech celé řady dnes již klasiků (Seifert, Kalista aj.), jejichž zkušenost a svědectví je v příkrém rozporu s Vaší thesí, že "není podtatné, kdo bude kavárnu provozovat". Tento Váš zjevný omyl také vysvětluje, proč název TLK užíváíte pouze jako místopisný, i když se mnohem spíše jedná o pojem, který označuje zvláštní typ otevřené společnosti, jejíž duch je vázán k nezaměnitelné individualitě "původních provozovatelů"."TLK" se tak stalo cennou značkou a symbolem pro zcela konkrétní názorové postoje, které jsem naznačil výše.
    Dále: pozdější argumenty pana ředitele Galerie hl.m.Prahy i pana primátora (nečistota, nedodržování zavírací doby) byly do té míry trapné (abych použil co možná nejmírnějšího eufenismu) a právě vzdálené, že na celou záležitost vrhly stín pochybností, a vyvolaly podezření, že skutečné důvody pro změnu provozovatele TLK jsou nezveřejnitelné (otázkou zůstává: Proč?!).
    Nebudu Vás již okrádat o čas, dovolte mi však ještě nekolik závěrečných dotazů: Nepomohla by Galerii hl.m.Prahy například větší návštěvnost její expozice? (Poslední argument p.Fatky totiž byl, že Galerii prospěje vyšší nájem, který v konkurzu nabídla "vítězná" strana). Není cestou k vyšší návštěvnosti neprávem nepovšimnutých děl změna ve vedení Galerie? Vidím totiž prokazatelné nebezpečí a škodlivost v aroganci současného p.ředitele, který není s to nejen docenit soudnost mnoho lidí (petici podepsalo přes dva a půl tisíce občanů), ale dokonce je přímo považují za hlupáky (uzde připomínám jeho argumentaci např. v televiti Prima). Domnívám se, že důstojnost takové instituce jakou je Galerie hl.m. Prahy by neměl snižovat sám její ředitel svou překvapivě nerozvinutou intelektuální kulturou.


        S upřímným pozdravem

            Bohdan Chlíbec
            Nakladatelství Aula


Na vědomí
ing.arch. Jan Kasl
RNDr. Igor Němec
PhDr. Helena Brabencová
Hana Gelnerová (Kosmas, s.r.o.)
Martin Kotas (TLK)