Galerie hlavního města Prahy


Stanovisko Galerie hlavního města Prahy k Týnské literární kavárně


    Už několik týdnů se v tisku objevují články a v rádiu se diskutuje o "likvidaci" Týnské literární kavárny. Proto Vám sdělujeme stanovisko Galerie hl. m. Prahy, součástí jejíž stálé expozice v domě U Zlatého prstenu tato kavárna je a s níž tvoří nedělitelný funkční celek.
    Myšlenky kavárny vznikla v Falerii hl.m.Prhy, která ji nechala začlenit do projektu rekonstrukce objektu a také ji vybavila. Literární kavárna je spolu s knihkupectvím a čítárnou ve druhém patře galerie U Zlatého prstenu doplňkovou službou ke stálé expozici Českého umění 20. století. Galerie hl.m.Prahy, není tedy pouhým pronajímatelem literární kavárny, ale autorem této ideje a projektu, který má rozhodující vliv na jeho náplň a realizaci. Není podstatné, kdo bude kavárnu provozovat, zda-li to bude nájemce nebo pracovníci galerie. Rozhodující je, aby byl uveden v život původní záměr a vytvořena tradice kavárny spojené s knihkupectvím a gelerijní činností. Aby celkové pojetí kavárny i jejích přilehlých prostor adekvátním způsobem reflektovalo jak expozici v domě U Zlatého prstenu, tak další výstavní a akviziční činnost Galerie hl.m.Prahy. Jde o to, aby návštěvníci měli možnost se v knihkupectví specializovaném na výtvárné umění seznámit s činností mimopražských galerií, jejichž výstavami a měli také možnost zakoupit si katalogy. Zkrátka, aby zde našli centrum informující o výtvarném dění v celé ČR - jak je to obvyklé i v jiných evropských galerií.
    Roční nájem byl stávajícím provozovatelem podle smlouvy ukončen 30.4.2000, což však v žádném případě neznamení ukončení činnosti Týnské literární kavárny.


    za Oddělení vnějších styků GHMP
    Mgr. Věra Marková