Odbor kontroly a stížností
Vodičkova 18
115 68 Praha 1


V Praze dne 27.4.2000

Na základě Vaší žádosti ze dne 26.4.200 sdělujeme, že v evidenci odboru kontroly a stížností není vedena žádná stížnost na Týnskou literární kavárnu, která je provozována na adrese Týnská 6 v Praze 1.