Ponny a Hyrouš na jednom z hlavních automobilových tahů v Kazachstánu