Detail osoby
pořadové číslo výsledku: 403624
Příjmení, jméno FATKA Jaroslav
Datum narození     04.10.1943


FATKA Jaroslav - historik umění, 4. 10. 1943 Praha, ženatý, m. Ing. Miroslava Fatková, roz. Marešová, 1 syn, 2 dcery. NYNÍ ředitel Galerie hl. m. Prahy. ST UK Praha, dějiny umění, estetika. VÁŽÍ SI V. Kramáře. ZÁJMY literatura, film. P 15 let novinář, naposled Tvorba, 9 let Galerie hl. m. Prahy, Ž krátkodob. stud. pobyt Belgie, Rakousko, výstavy Budapešť, Záhřeb, Oxford, Varšava, Moskva, Kassel, Vídeň, Mnichov, Soul, Taipei. POL nyní nestraník, orient. levicová. D snaha o dramaturgii, která Galerii zařadila na přední místo v republice, uspoř. asi 10 výstav v renomovaných světových institucích, galeriích a muzeích, otevření domu U zvonu, Trojského zámku se stálou expozicí českého umění 19. stol. a Městské knihovny. Publ. několik kratších studiích o osobnostech čes. a evrop. umění (příloha Práce 79-82). B rozhovory v čas., denících. PA Galerie hl. m. Prahy, Mickiewiczova 3, 160 00 Praha 6.


Čas zpracování: 0.09 s
Zpracováno 6 záznamů

Tento seznam má pouze informativní charakter, je neprodejný a byl pořízen na internetu
dne: 03.05.2000, 17:05:04 hod.

Informace jsou čerpány z databáze N.I.T.C., s.r.o., aktualizované dne 10.02.2000
Obsahové připomínky a reklamace zasílejte na adresu petr@cibulka.cz


Copyright © 1999 GreenBottle SoftwareTOPlist