Zavěrečné kuličkiádové přetahování. Fyzicky nejnáročnější za to nejpikantnější disciplina.